Uložiť

Nahlásiť túto virtuálnu asistentku

Danielitta Assistant

Virtuálna Asistentka, Social Media Manager
 • Úspešnosť Projektu
  0
 • Celkom Služieb
  5
 • Ukončené Služby
  0
 • Aktívne služby
  0

O virtuálnej asistentke

https://www.danielittaassistant.com/

“Nechcieť sa posunúť a nerásť je ako čítanie tej istej knihy dookola.”
Disciplína, zodpovednosť, lojalita, komunikatívnosť a samostatnosť sú vlastnosti, ktoré som nadobudla počas práce. Akademická pôda ma naučila presnosti, zručnosti, dôslednosti a práci v kolektíve.

 

Vzdelanie

F
Forenzná a kriminalistická chémia
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Bakalársky stupeň v oblasti všeobecnej chémie so zameraním na forenzné a kriminalistické vedy.

F
Fyzikálna chémia
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

Magisterský stupeň so zameraním na fyzikálnu chémiu kde hlavnou témou bolo skúmanie vlastností povrchov

I
ISO 17025 a ISO 17065

Tento kurz predstavuje európske normy, ktoré sú zamerané pre pracovníkom zamestnaných v akreditovaných laboratóriách a potvrdzujú odbornú spôsobilosť, konzistentnú činnosť a nestrannosť orgánov, ktoré poskytujú certifikáciu produktov, procesov a služieb.

O
od júna 2024 do decembra 2027 OEKO-TEX® STeP Auditor
Medzinárodná Asociácia OEKO-TEX®

Asociácia OEKO-TEX® STeP ponúka textilným, kožiarskym firmám možnosť certifikácie celej spoločnosti. Predmetom tejto certifikácie je splnenie 6 modulov, tieto moduly obsahujú sociálnu zodpovednosť, manažérstvo kvality, zdravie a bezpečnosť, chemický manažment, environmentálnú výkonnosť a environmentálný manažment. Všetky tieto moduly sa musia počas auditu skontrolovať a potvrdiť, že všetky doložené dokumenty sú pravé a nedochádza k nesúladu s podmienkami tejto certifikácie.

V
Virtuálna asistentka
K
Kurz virtuálnej asistentky

Práca A Skúsenosti

A
Administratívny pracovník
VUTCH-CHEMITEX spol s.r.o
P
Projektový asistent
VUTCH