Uložiť

Nahlásiť službu

Administratíva

  • Čas dodania
    1 deň

Popis Služby

Administratíva rôzne druhu či už ide o databázu nových klientov, aktualizácia už vytvoreného zoznamu.

Kontrola produktov v EAN databáze či ich spracovanie pre túto databázu

Eshop, kontrola a doplnenie produktov

Iné – podľa potrieb zákazníka

 

ČAS DODANIA – závisí od náročnosti a potrieb klienta