Uložiť

Nahlásiť službu

Individuálne poradenstvo/terapie

20 Zobrazení

Popis Služby

  • v súčasnej dobe jedna z najrozšírenejších a najefektívnejších psychoterapeutických smerov
  • je účinná u rôznych druhov psychických porúch a problémov
  • predstavuje štrukturovaný a integrujúci terapeutický smer, ktorého účinnosť je podložená štúdiami medicíny založenej na dôkazoch
  • zameriava sa na konkrétne problémy predovšetkým na faktory udržiavajúce problém
  • KBT je vedecká, edukatívna, jej konečným cieľom je samostatnosť klienta
  • INDIKÁCIE KBT: úzkostné poruchy, depresie, fóbie, OCD, sociálna fóbia, závislosti, panická porucha, posttraumatická stresová porucha, poruchy príjmu potravy, poruchy osobnosti, poruchy správania u detí, bipolárna afektívna porucha, schizofrénia a iné
  • práca s emóciami, zvládanie stresu, sebaláska, nespavosť, psychické zranenia