Uložiť

Nahlásiť službu

MZDY, personalistika

 • Čas dodania
  5 dní

Popis Služby

Spracujem mzdy dni, ktoré sú zadané sú orientačné, závisí to aj od množstva zamestnancov. Cena je za spracovanie mzdy jedného zamestnanca zo všetkým dolu popísaním.

 

 • správa mzdových záznamov a výstupov plne v súlade s aktuálnou legislatívou a internými predpismi,
 • spracovanie nástupov a výstupov,
 • spracovanie zmien v personálnych a mzdových údajoch,
 • spracovanie prihlášok a odhlášok zamestnancov firmy v súvislosti so sociálnym a zdravotným poistením,
 • výpočet zrážok zo mzdy a čistých miezd,
 • výpočet odvodov dane z príjmov, sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, dôchodkového sporenia,
  vypracovanie rekapitulácie výpočtu miezd,
 • príprava platobných príkazov na úhradu čistých miezd, záloh, zrážkovej dane z príjmov, sociálneho a zdravotného poistenia, dôchodkového sporenia,
 • vypracovanie a odoslanie zákonných mesačných prehľadov,
  príprava potvrdenia o príjmoch, zápočtových listov, ELDP a ďalších potvrdení podľa potreby,
 • spracovanie ročnej mzdovej agendy: kompletizácia ročných mzdových listov, vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov,
 • poskytovanie informácií o zásadných zmenách v oblasti pracovného práva, sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia a daní z príjmov fyzických osôb.